De verzekeringen DKV, AXA en ALLIANZ vergoeden voortaan, binnen zekere modaliteiten, de kosten van alle oogingrepen, die plaatsvinden in Focus Eye Clinic en erkend zijn door het RIZIV (mutualiteit).

De dekking die verzekeringsmaatschappijen aan hun verzekerden bieden op het vlak van oogheelkunde in gespecialiseerde extramurale centra zoals Focus Eye Clinic verbetert stelselmatig.

Op dit ogenblik kunnen de klanten van zes verzekeringsmaatschappijen een beroep doen op hun maatschappij wanneer zij een ingreep laten uitvoeren op Focus Eye Clinic.

Info over onze tarieven