Meer dan 50% van de patiënten van Focus Eye Clinic opteert bij lensextractie voor multifocale implantlenzen, niettegenstaande het feit dat de ziekenfondsen en verzekeringsmaatschappijen tot dusver enkel monofocale implantlenzen terugbetalen.

Multifocale kunstlenzen maken het mogelijk zowel ver als dichtbij scherp te zien zonder aangepaste hoofdbewegingen.

Dat heeft in het dagelijks leven heel wat positieve kanten. De drager hoeft niet neerwaarts te kijken om te lezen, of het hoofd richting plafond te wendenom de prijsetikketen op de bovenste rekken in de supermarkt te ontcijferen, of zijn smartphone in een bepaalde hoek en afstand te houden om de lettertjes op het scherm te onderscheiden.

Multifocale implantlenzenbieden dus ook een alternatief voor een leesbril.

Waarom multifocale contactlenzen?

Multifocale lenzen corrigeren presbyopie.  Presbyopie is het gevolg van een natuurlijke evolutie die vanaf een zekere leeftijd (meestal tussen 40 en 45 jaar) de ooglens minder elastisch maakt. Dit brengt mee dat de lens zich niet meer zo gemakkelijk “bol” kan maken. Lezen en focussen op dichtbije objecten worden dan moeilijker. Multifocale implantlenzen lossen dit probleem op.

Het bijzondere aan multifocale implantlenzen is dat zij zijn opgebouwd uit verscheidene elkaar afwisselende zones van verschillende sterktes. Het zijn de hersens die het beste beeld “kiezen”.

Even wennen

Het kan even duren vooraleer de hersenen geleerd hebben het juiste beeld te filteren uit de verschillende beelden die via de multifocale implantlenzen het oog bereiken. Gewoonlijk is de aanpassing al een feit na enkele uren, of hooguit enkele weken.

Standaard

Het inplanten van multifocale lenzen behoort tot het standaardpakket dat moderne oogklinieken aanbieden. De operatie gebeurt in Focus Eye Clinic door een ervaren oogchirurg en onder bewaking door een gespecialiseerde anesthesiste.

Afspraak

Wil u laten onderzoeken of multifocale lenzen in uw geval een goede oplossing zouden zijn, maak dan gerust een afspraak.