Femto Lasik, de recentste technologie voor oogchirurgie met Excimer laser, wordt bij Focus Eye Clinic in Wemmel eveneens toegepast in enkele specifieke situaties.

  •    Subtiele afwijkingen wegwerken

Soms lijdt het zicht onder onvolkomenheden die zo gering zijn dat een bril of contactlenzen geen oplossing bieden. Tegenwoordig bestaat verfijnde diagnose-apparatuur die deze “higher order aberrations” aan het licht brengt.

Indien de subtiele afwijkingen hinder veroorzaken, overdag of ’s nachts, kan men ze wegwerken met de Excimer laser. Men spreekt dan van Aberrometrie-geleide Femto Lasik (A CAT). De oogarts van Focus Eye Clinic bespreekt dit met de patiënt.

  •   Vorm van het hoornvlies corrigeren

Soms vertoont het hoornvlies geen regelmatige vorm. Dit kan de oorzaak zijn van asymmetrisch of irregulier astigmatisme (onscherp zicht), bijv. bij personen met keratoconus .

Topografische beeldvorming kan dit aantonen. In deze situatie zal een Topografie-geleide Femto Lasik (T CAT) bijbehandeling aangewezen zijn om het resultaat van de Femto Lasik ingreep optimaal te maken. Indien deze variant van de oogoperatie met lasertechnologie wenselijk is, bespreekt de oogarts dit met de patiënt.

  •     Herbehandeling overbodig maken

Wanneer verziendheid (hypermetropie) of ouderdomsverziendheid (presbyopie) verholpen worden met de Femto Lasik lasertechnologie, is in zeldzame gevallen na enkele jaren een achteruitgang van het resultaat vast te stellen. Tot hiertoe opteerde men dan voor een herbehandeling.

Voortaan kan men op een voor de patiënt comfortabele manier voorkomen dat een herbehandeling nodig is, dank zij de Avedro – UV Crosslinking  techniek. Deze optie noemt men Lasik Extra. De combinatie van een indruppeling met Riboflavine (vitamine B2) met een bestraling met ultraviolet licht maakt het collageen drie keer steviger. Het collageen is het steunweefsel van het hoornvlies.

Gratis screening

Mogelijk is uw zichtprobleem op te lossen met een Femto Lasik laseroperatie. U zou dan zien zonder bril. Bij Focus Eye Clinic kunt u kosteloos uw ogen laten screenen om na te gaan of u voor ooglaseren in aanmerking komt.

Voor een afspraak belt u naar 02 427 59 85 of gebruikt u het online-formulier.

Stel uw vraag of vraag documentatie aan

De dokters en de staf van Focus Eye Clinic zijn graag bereid te antwoorden op uw vragen over oogaandoeningen en de meest geschikte behandeling. Klik op deze link.