Focus Eye Clinic heeft opnieuw een studie uitgevoerd naar de resultaten van ooglaseren. Ook in 2014 waren de resultaten uitstekend.

Deze studie onderzoekt de postoperatieve visus en refractie van 50 patiënten (100 ogen) na een cataractoperatie of clear lensextratie, met een Multifocale lensimplantatie.

Het doel van deze studie is nagaan welk resultaat de patiënten verkrijgen op het vlak van visus zowel voor ver als nabij.

Deze studie is gebaseerd op 50 patiënten die in 2014 een cataract of lensextractie hebben ondergaan. Patiënten met astigmatisme werden uitgesloten. De meerderheid van de patiënten (85%) was voor de operatie hypermetroop.

  • Na de operatie was bij 93 % van de patiënten de refractie tussen -0.50 en +0.50 dioptrie.
  • Bij 98 % van de patiënten was de visus monoculair  na de operatie tussen de 8 en 10 /10
  • Bij 97% van de patiënten was de visus monoculair voor nabij tussen de 8 en 10/10
  • Binoculair had 100% van de patiënten een visus tussen de 9 en de 12/10

We kunnen uit deze studie concluderen dat bij >90% van de patiënten een multifocale lensimplantatie zowel voor ver al nabij een gunstig zicht van minimum 8/10 tot zelfs 12/10 leverde.

dioptrieDioptrie myopen dioptrie_hyper na        Dioptrie myopen_na

refractie_voordioptrie_navergelijking_refractie_voornavisus_nabinoculair_zichtvisus_nabij_na