Bijziendheid behandelen met Femto-Lasik levert uitstekende en stabiele resultaten op met de toestellen die Focus Eye Clinic gebruikt. Dat blijkt uit een analyse van de jaarlijkse resultaten in Focus Eye Clinic.

Enorme vooruitgang in scherpte van het zicht tijdens de dag en de nacht

Statistieken tonen aan dat 95% van de patiënten die behandeld zijn voor een myopie tussen -1.5 en -10.0 een gezichtsscherpte heeft van 1.0 zonder correctie na 3 maanden.

Een kwart van de behandelde patiënten vertoonde zelfs een verbetering naar 1.0 voor de operatie naar 1.2 na de operatie. De asferische profilering van de laser heeft dus bijgedragen tot meer contrast en daardoor tot een scherper zicht.

Herbehandeling bijna nooit nodig

Dankzij de Femto-Lasik-behandeling bleek na 3 maanden de dioptrie (lenssterkte van uw bril of contactlenzen) blijvend te zijn teruggebracht tot veel gunstiger waarden: hoogstens + of – 0,6D in 92% van de gevallen. Deze resultaten komen overeen met tests door de Amerikaanse overheidsdienst FDA. Herbehandeling is niet nodig in meer dan 99% van de gevallen.

Komt u in aanmerking voor een ooglaserbehandeling?

Maak NU een afspraak voor een gratis screening!