Het menselijk oog is een waarnemingsorgaan (zintuig) dat gebruik maakt van licht om een beeld door te geven naar de hersenen. Het oog bestaat uit het eigenlijke oog, de oogbol, en de omliggende structuren of adnexen. Het oog heeft een gemiddelde doorsnee van ongeveer 2,5 cm en weegt gemiddeld 7,5 gram. De oogrok van een oog heeft een gemiddeld oppervlak van 17 vierkante cm.

Cornea

Het hoornvlies of de cornea is de eerste structuur die we tegenkomen als we het oog van voor naar achter bestuderen. Deze transparante structuur is door zijn gebogen aspect van groot belang voor de refractie van het oog. Deze transparantie ontstaat door de pompfunctie van de endotheelcellen. Deze cellen liggen aan de binnenzijde van het hoornvlies.

De cornea staat de laatste jaren zeer in de actualiteit in verband met de verschillende types van refractaire chirurgie.

De voorkamer

Achter het hoornvlies komen we in de voorkamer van het oog terecht. Deze kamer wordt aan de achterzijde afgelijnd door de iris en de pupil opening centraal. In de periferie bevindt zich de voorkamerhoek, waar de afvloei van het oogvocht zich situeert. Deze zone heeft uiteraard zijn belang bij glaucoma problematiek (zie verder).

De iris (regenboogvlies)

De iris is het scherm tussen de voorkamer en de achterkamer van het oog. Kleine spiertjes in de iris zijn bepalend voor de doormeter van de centrale opening: de pupil.

De term pupil staat voor “kleine mannetje” zoals men zichzelf ziet in de cornea reflex van iemand anders oog. De grootte van de pupil opening is afhankelijk van de licht intensiteit. Via de pupil opening gebeurt ook de circulatie van het oogvocht, dat achter het irisscherm ter hoogte van het corpus ciliare wordt aangemaakt.

 

De lens

De lens bevindt zich achter de iris en is opgehangen aan zeer dunne vezeltjes. Dit ingekapselde en normale transparant orgaantje dankt zijn transparantie aan het onderhouden van een metabole evenwicht. De lensbreking is meebepalend voor de projectie van een beeld op het netvlies.

Als de lens van vorm verandert (dus boller wordt), wijzigt de focus afstand en spreekt men van accommodatie.

Het glasvocht

Achter de lens, vinden we de grote holte van de achterste oogkamer, volledig gevuld met een transparante viskeuze gel namelijk het corpus vitreum of glasvocht.

Het netvlies

Normale netvlies OCT beeldIn nauwe relatie met het glasvocht vinden we het netvlies (retina). Het netvlies is opgebouwd uit twee lagen:

  • de buitenste pigmentlaag
  • en de binnenste zenuwcellen laag.

In het centrum van de retina ligt de macula: deze zone is door haar hoge dichtheid van kegeltjes de plaats die verantwoordelijk is voor de centrale gezichtscherpte.

De papil

De papil is verantwoordelijk voor de “blindevlek”. Het betreft hier het begin van de oogzenuw die de netvlieszenuwvezels samen bundelt.