De lens bevindt zich achter de iris en is opgehangen aan zeer dunne vezeltjes. Dit ingekapselde en normale transparant orgaantje dankt zijn transparantie aan het onderhouden van een metabole evenwicht. De lensbreking is meebepalend voor de projectie van een beeld op het netvlies.

Als de lens van vorm verandert (dus boller wordt), wijzigt de focus afstand en spreekt men van accommodatie.