Is de naam die men geeft aan de afwijking waarbij het beeld in de verte achter het netvlies geprojecteerd is waardoor het wazig wordt waargenomen.

Zolang de lens over een normale “zoom” capaciteit beschikt schuift het beeld door accommodatie naar voor en wordt scherp op het netvlies.

Optisch wordt deze afwijking gecorrigeerd met positieve lenzen (bril of contactlenzen) voor het oog.