Wat is hypermetropie?

Hypermetropie of verziendheid is een afwijking van het oog waarbij men minder scherp of wazig ziet op korte afstanden, terwijl het zicht in de verte vaak goed blijft.

Net zoals myopie is hypermetropie geen ziekte, maar een refractie-afwijking (= brekingsfout) in het optische systeem van het oog. Een verziend of hypermetroop oog is korter dan het normale oog of heeft een te vlak hoornvlies, waardoor het brandpunt van de gebroken lichtstralen zich achter het netvlies bevindt. Hierdoor vormt zich op het netvlies een onscherp beeld en worden voorwerpen wazig waargenomen.

Jonge mensen met hypermetropie hebben een sterk accomodatievermogen bij het kijken in de verte. Door te accomoderen, of de ooglens boller te maken, worden de beelden op afstand, die achter het netvlies vallen door de eigen ooglens naar voren verplaatst (“zoomen”) waardoor ze terecht komen op het netvlies. Hierdoor kan het beeld toch af en toe toch scherp worden gesteld.

Deze extra inspanning van de oogspieren kost echter energie en kan lijden tot vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieverlies en branderige ogen.
Met het ouder worden neemt het accomodatievermogen van de ooglens langzaamaan af. Hierdoor wordt het beeld bij dichtbij kijken onscherp gezien. Naarmate de leeftijd vordert neemt de gezichtsscherpte, naast dichtbij, ook in de verte af.

In vergelijking met myopie (bijziendheid), is een sterke verziendheid zeldzaam. Een groot aantal mensen is echter min of meer verziend.

Hypermetropie: symptomen

Verziendheid komt bij jonge mensen minder snel aan het licht, omdat ze over voldoende accomodatievermogen beschikken om deze oogafwijking te corrigeren.
Wie beginnend verziend is, ziet minder scherp op korte afstanden. Het zicht in de verte blijft vaak goed. De eerste tekenen van verziendheid zijn vermoeidheid en branderige ogen, concentratieverlies en hoofdpijn. Een verziende heeft soms de neiging een leesboek verder weg te houden of verder van het beeldscherm te zitten.

Oudere mensen met hypermetropie zullen dit als eerste merken door een verminderde gezichtsscherpte bij het lezen, omdat ze niet meer kunnen compenseren door accommodatie.

Hypermetropie: oorzaken

Het vermoeden bestaat dat refractie-afwijkingen, zoals bijziendheid en verziendheid, ontstaan door een complexe interactie tussen omgevings- en erfelijkheidsfactoren. Bepaalde genetische varianten in genen spelen een rol bij hypermetropie.

Hypermetropie: behandeling

Een lichte mate van hypermetropie hoeft niet behandeld te worden, danzij het permanent accomoderen van de oogspieren.

Bij een hogere afwijking, kan hypermetropie gecorrigeerd worden door een bril of contactlenzen met positieve lenzen.
Andere opties zijn een laseroperatie of refractieve chirurgie (lensimplantaties).

Meer info? Maak vandaag nog een afspraak!