Keratecasie of een uitstulping van de cornea is meestal het gevolg van keratoconus of kan het gevolg zijn van een refractieve chirurgie.

Deze progressieve uitstulping van de cornea gaat meestal gepaard met een geleidelijke verdunning van het hoornvlies en de symptomen zijn meestal een progressieve vermindering van het zicht, een vervormde gezichtsscherpte, verhoogde lichtgevoeligheid.

In een eerste stadium kunnen bij ectasie halfharde contactlenzen gebruikt worden maar de kans is groot dat er een progressieve intolerantie optreedt na verloop van tijd. Tot hier toe was dan ook de enige mogelijkheid om cornea transplantatie uit te voeren. Het betreft echter een ingreep met een hoge graad van verwikkelingen.

Als nieuwere techniek voor het normaliseren van de hoornvliesvorm, bestaat er momenteel het plaatsen van intra corneale ring segmenten.

Deze techniek die reeds meer dan 15 jaar bestaat, geraakt opnieuw in een stroomversnelling vermits de tunnelisatie die vroeger mechanisch diende te gebeuren nu met meer precisie door een Ziemer laser toestel kan gebeuren.

Het uiteindelijk resultaat na het plaatsen van de ringen wordt topografisch goed ondersteund. Een totale onregelmatige cornea vorm wordt verbeterd, waardoor de patiënt zijn levenskwaliteit duidelijk toeneemt.

De ingreep gebeurt onder lokale anesthesie en ambulant.

Als mogelijke complicaties weerhouden we eventueel het verplaatsen van de ring of een postoperatieve infectie. Deze complicaties kunnen op een eenvoudige manier behandeld worden, indien ze vroegtijding gediagnosticeerd zijn. Een aanpassing van de corneale ringen is nodig in 10% van de gevallen. Na de operatie kan er voorbijgaand irritatie, halos en fotofobie waargenomen worden.