Wat is myopie?

Myopie of bijziendheid is een afwijking van het oog waarbij men voorwerpen in de verte wazig waarneemt, maar van dichtbij scherp kan zien.
Bijziendheid is geen ziekte, maar een refractie-afwijking (= een brekingsfout) in het optische systeem van het oog. Om scherp te zien, moeten zowel het hoornvlies als de lens de lichtstralen breken en ze projecteren op het netvlies, een laag lichtgevoelige cellen die de oogfundus bekleden. Daar wordt het licht omgezet in elektrische impulsen die via de optische zenuw naar de hersenen worden doorgegeven.

Een bijziend oog is langer dan het “normale” oog. Bij een te lang oog, of een oog met een te sterk gekromd (te bol) lenssysteem, is de brandpuntsafstand van de ooglens te kort en wordt de afbeelding vóór het netvlies geprojecteerd, zodat er een onscherp beeld ontstaat.

Ongeveer 30% van de westerse bevolking is bijziend. Myopie begint zich meestal vanaf 8 tot 12 jaar te ontwikkelen en kan verder evolueren tijdens de groei. Op volwassen leeftijd stabiliseert de refractie-afwijking zich meestal.

Myopie: symptomen

Personen die bijziend zijn, zien beter dichtbij dan veraf. Beginnende bijzienden gaan graag dichterbij de televisie of het schoolbord zitten, omdat ze moeite hebben met lezen. Een niet-gecorrigeerde myoop herken je vaak aan het “knijpen met de ogen”. Volwassenen kunnen moeite hebben met autorijden in het donker.

Myopie: oorzaken

Het is nog niet helemaal duidelijk waarom myopie ontstaat. Myopie is deels erfelijk bepaald, maar omdat het de laatste decennia fors is toegenomen, lijken ook omgevingsfactoren een rol te spelen. Mogelijke oorzaken zijn:

  • Intensief dichtbij werken (bv. lezen, studeren, computergebruik). Kinderen hebben vandaag de dag teveel “dichtbij-activiteiten”. Als deze uren na elkaar plaatsvinden, kan dit de groei van de oogbol beïnvloeden. Myopie komt ook vaker voor bij hoogopgeleiden
  • Kinderen die minder vaak buitenshuis (sporten, spelen) zijn, lijken vaker myoop te zijn. De hoeveelheid buitenlicht heeft een grote invloed op wel/niet bijziend zijn
  • De refractie-afwijking van de ouders. Indien de ouders myoop zijn, is de kans groter dat de kinderen ook myopie ontwikkelen
  • Bepaalde oogziekten, zoals cataract, hyperglycemie,…

Myopie: behandeling

Myopie kan eenvoudig gecorrigeerd worden door een bril of contactlenzen met een negatieve of concave lens voor het oog te plaatsen, waardoor het brandpunt naar achteren wordt verplaatst en weer op het netvlies valt.

Een andere mogelijke optie is een laseroperatie waarbij het hoornvlies minder bol wordt gemaakt. Dit is geschikt bij matige myopie.

Indien de refractie-afwijking groot is (hoge myopie), worden brillenglazen zeer dik aan de buitenrand en contactlenzen worden niet door iedereen verdragen. Een laserbehandeling is dan ook niet meer mogelijk omdat er teveel weefsel uit het hoornvlies gehaald moet worden. Voor deze personen kunnen lensimplantaties (refractieve chirurgie) een uitkomst bieden. Er kan een extra kunstlens chirurgisch in het oog geplaatst worden of de eigen lens kan vervangen worden door een kunstlens.

Meer info? Maak vandaag nog een afspraak.