Wat is presbyopie?


Presbyopie of ouderdomsverziendheid is een oogafwijking waarbij men van dichtbij slechter kan zien.

Als we geboren worden, is onze ooglens zeer flexibel. Kinderen zijn in staat de ooglens enorm boller te laten worden (accomoderen), waardoor zij beelden vlak voor het oog haarscherp kunnen zien. Dit accomodatievermogen neemt echter in de loop van de leeftijd af. De lens wordt minder flexibel en kan niet meer zo sterk worden gekromd, waardoor het moeilijk wordt om voorwerpen van dichtbij scherp te zien. Dit merken we pas als we moeite krijgen met lezen, meestal vanaf 40 jaar.

Deze vermindering van het accomodatievermogen gebeurt onafhankelijk van andere bestaande oogafwijkingen en kan dus tegelijkertijd voorkomen met bijziendheid, verziendheid en astigmatisme.

Presbyopie: symptomen


Mensen die tot dan toe geen bril nodig gehad hebben, kunnen vanaf 40 jaar moeite ondervinden met lezen. Om letters weer scherp te krijgen, worden de armen uitgestrekt om een boek of krant te lezen, ook wel het probleem van “te korte armen” genoemd. Dit moeizame lezen gaat gepaard met vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies.

Er ontstaat ook de behoefte om een sterkere lichtbron te gebruiken.

Presbyopie: oorzaken


Door het ouder worden, wordt de ooglens harder en verliest ze aan elasticiteit, waardoor scherpstellen op korte afstand moeilijker wordt.

Deze veroudering is een natuurlijk leefijdsgebonden verschijnsel dat niet kan voorkomen worden. Wanneer dit precies plaatsvindt, verschilt van persoon tot persoon.

Presbyopie: behandeling


Presbyopie komt vaak voor in combinatie met andere oogafwijkingen (myopie, hypermetropie en astigmatisme) en kan worden gecorrigeerd met een leesbril, een bril met bifocale of multifocale glazen of contactlenzen.

Multifocale glazen hebben geen abrupte overgang tussen het leesgedeelte en het verafgedeelte en kenmerken zich door een van boven naar beneden geleidelijk toenemende sterkte. Dit is een ideale oplossing indien men aan verschillende oogafwijkingen lijdt.

Presbyopie is progressief. De sterkte van de leesbril of contactlenzen zal veranderen tot de leeftijd van ongeveer 60 jaar. Rond deze leeftijd verslechtert het zicht niet meer door toename van presbyopie.