De behandeling van strabisme kan langdurig zijn en bestaan uit:

  • Een bril, al of niet met prisma’s
  • Oefeningen
  • Behandeling van het lui oog
  • Een strabismusoperatie

Behandeling lui oog

Als strabisme gepaard gaat met een lui oog, wordt eerst het luie oog behandeld voordat de eventuele oogspiercorrectie wordt uitgevoerd. Deze behandeling omvat volgende methoden: het afplakken van het goede oog, het voorschrijven van een bril, en oogdruppels indien nodig.
Pas in een later stadium wordt er indien nodig een strabismusoperatie voorgesteld.

Strabismusoperatie

Bij een deel van de scheelziende kinderen moeten vroeg of laat de ogen worden rechtgezet. Er wordt dan een strabismusoperatie of oogspieroperatie verricht, waarbij de oogspieren die aan de buitenkant van de oogbol vastzitten, verzwakt of versterkt worden door ze te verplaatsen of in te korten. Dit kan aan één of aan beide ogen gebeuren.
In ongeveer 80% van de gevallen volstaat één operatie, maar soms is een tweede operatie noodzakelijk, bv. bij een duidelijke onder- of overcorrectie. Bij oogspieroperaties op oudere leeftijd is het erg belangrijk vooraf goed te onderzoeken in hoeverre er kans bestaat op dubbelzien na een operatie. Soms zijn de hersenen zo goed aangepast aan de bestaande schele oogstand dat het onmogelijk is een cosmetisch storend scheelzien te corrigeren zonder dubbelzien te veroorzaken. In dat geval moet van een operatie worden afgezien

Meer info? Neem vrijblijvend contact op voor een afspraak.