Bijziendheid behandelen met Femto Lasik ooglasers levert uitstekende en stabiele resultaten wanneer de ingrepen worden uitgevoerd met Ziemer LDV (Femto) en Wavelight Allegretto (Excimer), de toestellen die Focus Eye Clinic gebruikt. Dat blijkt uit een analyse van 100 ingrepen in 2013. Focus Eye Clinic maakt de resultaten openbaar in het kader van haar engagement tegenover patiënten met bijziendheid.

  1. Sferische dioptrie voor de operatie

De patiënten vertoonden sferische dioptrieën gaande van -1,5D tot -10,25D.

 

 

  1. Visus

Voor de ingreep had 25% van de patiënten een visus (scherpte van het zicht) van minder dan 1.0, wat de normale waarde is. Drie maanden na de ingreep bleek dat nog slechts het geval te zijn bij 5%, en ook bij deze 5% was er een verbetering. Een kwart van de behandelde patiënten vertoonde een verbetering naar 1.0 tot 1.2. Wij leiden hier uit af dat de asferische profilering van de laser heeft bijgedragen tot meer contrast en daardoor tot een scherper zicht.

 

  1. Sferische dioptrie na de operatie

Dankzij de Femto Lasik behandeling bleek na 3 maanden de dioptrie blijvend te zijn teruggebracht tot veel gunstiger waarden: hoogstens + of – 0,6D in 92% van de gevallen. Deze resultaten komen overeen met tests door de Amerikaanse overheidsdienst FDA. Herbehandeling is niet nodig in meer dan 99% van de gevallen.

 

 

 

  1. Besluit

Deze statistieken bevestigen dat Femto Lasik oogbehandelingen uitstekende en stabiele resultaten opleveren wanneer ze worden uitgevoerd met Ziemer LDV (Femto) en Wavelight Allegretto (Excimer), de toestellen die Focus Eye Clinic gebruikt.